RED

Red love. Red life. Red world. Red person.

…

be-cutfree-and-hope:

Follow a depression blog with a little pinch of happiness.

“Khi mà mình theo cái gì đó quá lâu thì mình sẽ tự hỏi là mình có còn đủ nhiệt huyết để theo đuổi nó đến cùng hay không. Người ta sẽ nghi ngờ niềm tin của chính mình khi phải va chạm quá nhiều hay có quá nhiều chuyện xảy ra mà mình không biết được. Mà niềm tin của một đứa bé thì sẽ mạnh hơn niềm tin của người lớn nhiều.”

"Đừng bao giờ xem bất kỳ người nào quan trọng hơn chính bản thân mình.
Bằng không, mất đi người kia, cậu còn lại gì chứ….”
Chúng ta chính là như vậy - jinnie edit

"Mưa vẫn to như vậy….
Anh có thể đừng đi không?”
Chỗ hổng - sss_baek - jinnie edit

"Everything that kills me makes me feel alive."
Counting stars - one republic

okay, i am a perfectionist.

ABC's of zhang yixing: B for Bowing

(via yixingdotjpg)

5weetsorrow:

Sad/Bands/B&W blog

5weetsorrow:

Sad/Bands/B&W blog

(Source: i-n-s-e-n-s-i-v-e-l, via lost-in-w0nderland13)

(Source: eteru, via shunknee)